Πλήρης οδηγός για τις διαδικασίες αδειοδότησης παραγωγής και διάθεσης απολυμαντικών προϊόντων

Λόγω των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού Covid-19, η ζήτηση για απολυμαντικά προϊόντα σημειώνει ραγδαία αύξηση. Σύμφωνα με στοιχεία για την ελληνική αγορά, τα καθαριστικά προϊόντα έχουν συλλήβδην, αυξημένη ζήτηση, με τα απολυμαντικά μαντηλάκια να βλέπουν αύξηση πωλήσεων της τάξεως του +344%, τα καθαριστικά σπιτιού +112% και τα σαπούνια +231% (Nielsen, 2020). Όπως είναι εμφανές, η αυξημένη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής απολυμαντικών προϊόντων, ειδικότερα αντισηπτικών και καθαριστικών προϊόντων για τα χέρια, όπως αλκοολούχα διαλύματα, μαντηλάκια ή/και σαπούνια.

Τα απολυμαντικά και αντισηπτικά χεριών θεωρούνται βιοκτόνα προϊόντα και απαιτούν ειδική διαδικασία αδειοδότησης ανάλογα με τη δραστική ουσία που περιέχουν. Για τα συνήθη απολυμαντικά χεριών με αιθυλική αλκοόλη, η αδειοδότηση γίνεται μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

 

Πιο συγκεκριμένα, για τη διάθεση ενός απολυμαντικού στην ελληνική αγορά απαιτείται:

1. Σύνταξη φακέλου Βιοκτόνου ΕΟΦ με πληροφορίες σχετικά με τα φυσικοχημικά, τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα του ίδιου του προϊόντος, αλλά και των περιεχόμενων δραστικών ουσιών.

 

2. Να φέρει ετικέτα προϊόντος στην ελληνική γλώσσα και να πληροί τις προϋποθέσεις τόσο της νομοθεσίας των βιοκτόνων όσο και τη γενική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία χημικών.

 

3. Να φέρει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το βασικό εργαλείο διάχυσης πληροφοριών για την ασφάλεια του προϊόντος σε όλους όσους εμπλέκονται στο χειρισμό του.

 

4. Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (στην περίπτωση που το προϊόν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο ή ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητες του σύμφωνα με τον Καν. CLP).

 

5. Κοινοποίηση στο PCN, καθώς από το 2021 και μετά τα προϊόντα που καταχωρούνται στο ΕΜΧΠ, θα πρέπει να φέρουν ειδικό κωδικό “UFI” επί της ετικέτας, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο φάκελο κοινοποίησης του προϊόντος στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα κέντρου δηλητηριάσεων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
 

Η SustChem S.A., με την εμπειρία, την εξειδίκευση και την ευελιξία που την διέπουν, αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο σύμβουλο για την ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη διασφάλιση της ορθής διάθεσης προϊόντων στην ελληνική αγορά αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

 

Κάνετε σήμερα το βήμα και λάβετε άμεσα επικοινωνία με έναν σύμβουλό μας.

Μήπως θέλετε να μας καλέσετε; 

 

+30 210 82 52510

 

Ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας είναι εδώ για εσάς και μπορεί άμεσα να σας δώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, για να ξεκινήσετε σήμερα τη διαδικασία αδειοδότησης. 

 

 

Θέλετε να αδειοδοτήσετε άλλο προϊόν;

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Copyright © 2020 SustChem SA